Vlada usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda s ciljem usklađivanja sa Zakonom o koncesijama, potrebnoj prilagodbi propisima o javno-privatnom partnerstvu i javnoj nabavi, čime se otvaraju veće mogućnosti za ulaganja u lučkom području potencijalnim koncesionarima te kao takve, predložene izmjene i dopune predstavljaju suvremen okvir za budući razvoj luka i pristaništa unutarnje plovidbe.

Dosad važeći Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda iz 2007. godine poznaje institut „odobrenja“ koji se u pravilu izdaje na zahtjev i iznimno putem natječaja,  dok se institut „koncesija“ daje u pravilu putem natječaja, a iznimno na zahtjev i u tom se očituje osnovna razlika i potreba za usklađivanjem sa Zakonom o koncesijama koji je na snagu stupio 28. prosinca 2012. godine.

Novina u usvojenom prijedlogu je i uvođenje pojma „plovni objekt“ kao općeg, generalnog i najšireg naziva za sve vrste plovila i plutajućih naprava koja postoje u unutarnjoj plovidbi  te pojma „mali plutajući objekt“.

Zakonom se također uvodi institut „Ugovora o agentiranju u brodarstvu“ kojim se brodarski agent, obvezuje u ime i za račun nalogodavatelja obavljati poslove pomaganja, zastupanja i posredovanja i ostale brodarske agencijske poslove dok se nalogodavatelj obvezuje brodarskom agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu.

Zakonske odredbe koje se odnose na posadu i isprave plovila, razvrstavanje luka i pristaništa propisane su jasnije i detaljnije te u potpunosti prilagođene propisima o javno-privatnom partnerstvu i javnoj nabavi, a u dijelu prekršajnih odredbi smanjuju se preveliki najniži i najviši iznosi propisanih novčanih kazni s ciljem postizanja veće efikasnosti i ekonomičnosti postupka bez povrede načela zakonitosti.

Predloženi Zakon također se usklađuje s Kaznenim zakonom te Direktivom 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu ovog Zakona provedeno je od 30. prosinca 2013. do 20. siječnja 2014.