Predstavljen Program restrukturiranja HŽ-a

Photo nsl pressica.jpg
Program restrukturiranja društava u sklopu HŽ-ova Holdinga, jednoG od najvažnijih programa Vlade RH i Povjerenstva za željeznice danas su na tiskovnoj konferenciji u Ministarstvu predstavili ministar Siniša Hajdaš Dončić i predsjednici  Uprava HŽ-a.

Od 1. srpnja 2013. nastupa liberalizacija tržišta čime će se otvoriti mogućnosti različitim operaterima korištenje infrastrukture u RH, kazao je ministar. Cilj je programom restrukturiranja osnažiti HŽ Cargo na tržištu transporta, kako bi liberalizacijom tržišta postao lider, pojasnio je. Također, programom restrukturiranja ostvarit će se investicijske mogućnosti za nabavku novih vlakova za prigradski prijevoz i modernizaciju vagona za daljinski prijevoz, a u cilju konkurentnosti HŽ Putničkog prijevoza, dodao je.

Program uključuje i zbrinjavanje viška zaposlenih, koje će biti ostvareno putem kredita Svjetske banke i EBRD-a djelomično namijenjenim za isplatu otpremnina, prirodnim odljevom i zbrinjavanjem kroz Željeznički fond, kazao je ministar.

Najveća obveza pak stoji pred HŽ Infrastrukturom, istaknuo je, no pruge na transeuropskim koridorima dostupne su za financiranje putem EU-ova fonda za regionalni razvoj, tako da se većina investicija može osigurati kroz sufinanciranje tog fonda, što se i sada radi sufinanciranjem projekta kroz fond IPA.

HŽ Infrastruktura koja ima ključni razvojni potencijal na ukupnoj mreži HŽ-a ima apsolutno prioritet u ovom ministarstvu, a na to se nadovezuju HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo, naglasio je ministar.

Predsjednik Uprave HŽ Holdinga Rene Valčić kazao je između ostalog programom predviđena podjela društva HŽ Vuča vlakova i integracija njegovih djelatnosti u društva HŽ Putnički prijevoz i Cargo, te podjela društva TŽV Gredelj na dva društva s naglaskom kako će se dio društava privatizirati, a ovisna društva likvidirati. Ovime se očekuje da će vlasnik, tj. RH imati manje udjele u potpori željezničkom sustavu, istaknuo je Valčić.

Kako ističu predsjednici Uprava HŽ Putničkog prijevoza, Damir Grgić i HŽ Infrastrukture, Darko Peričić strateški ciljevi do 2016. uz ostvarivanje brzine od 160 do 200 km/h na novim i obnovljenim prugama predloženima za TEN-T, posebice na Vb koridoru prema Rijeci, i ostvarivanje brzine od 120 do 160 km/h na regionalnim prugama, prije svega u čvorištu Zagreb i na prugama koje gravitiraju tom području, povećanje broja prevezenih putnika za 22 posto.

Predsjednik Uprave HŽ Cargo Ivan Lešković istaknuo je kako se sukladno četverogodišnjem programu očekuje prosječno povećanje prihoda za 2,2, godišnje, te sto postotna financijska produktivnost.

Uz ministra i predsjednika Uprave HŽ Holdinga, program su predstavili predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Damir Grgić, predsjednik Uprave HŽ Carga Ivan Lešković i predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Darko Peričić, čije prezentacije su niže u prilogu.


PREZENTACIJE: