HAKOM objavio deveto javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija

Photo HAKOM logo.JPG
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je raspisala novo javno nadmetanje za izradu šest novih aplikacija u sklopu vlastitog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Ideje za aplikacije su prethodno odabrane javnim pozivom, uzimajući u obzir kriterije izvedivosti, procjene troška za realizaciju pojedine ideje te izravne i neizravne koristi za građane. Realizacijom odabranih ideja aplikacije će biti dostupne svim zainteresiranim građanima.

Natječaj je objavljen za izradu sljedećih šest aplikacija:

eNovorođenče - aplikacija će povezivati informatički sustav bolnice (rodilišta), nacionalnog zdravstvenog sustava (CEZIH), nacionalnog sustava obveznog zdravstvenog osiguranja (ZOROH) sa sustavima Ministarstva uprave, osiguravajući točnost i brzinu pri prijavi svakog novorođenog djeteta.

Programske e-usluge Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) - aplikacija je zamišljena s ciljem da se smanje administrativne aktivnosti koje pružatelji zdravstvenih usluga moraju svakodnevno obavljati prema HZZO-u, kako bi u najvećoj mogućoj mjeri povećali vrijeme posvećeno pacijentu i kakvoći zdravstvenih usluga.

Cro112 – je mobilna aplikacija za automatsko slanje položaja (GPS podataka) prilikom poziva u pomoć, upućenog s mobilnog uređaja na broj 112.

Volonteri za civilnu zaštitu – aplikacija će omogućavati prikupljanje podataka i izobrazbu dragovoljaca koji su spremni volontirati u slučaju da se dogodi određena nesreća ili katastrofa.

Sustav za prikupljanje podataka o resursima zaštite i spašavanja (ZiS) – aplikacija koja omogućuje da se, koristeći prostorne podatke, na jednom mjestu prikupljaju, opremaju, pripremaju i pregledavaju sve postrojbe civilne zaštite, materijalno – tehnička sredstva i kritična infrastruktura.

Hrvatski crveni križ (HCK) – Mobilna tehnologija u službi humanosti – je mobilna aplikacija koja za cilj ima omogućiti brzi pristup informacijama u svezi spašavanje života i očuvanje zdravlja.

Natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, a krajnji rok za dostavu ponuda je 22. kolovoz 2014.. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi http://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&nid=157.