OBAVIJEST: Kabotaža u međunarodnom prijevozu tereta u državama članicama EU

Photo kamioni2.jpg
Dana 1. srpnja 2015. godine ističe prvo dvogodišnje prijelazno razdoblje za primjenu članka 8. Uredbe(EZ) br. 1072/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (preinačena) (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

U skladu sa Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji primjenjuje se sljedeće:

U razdoblju od dvije godine od dana pristupanja Republike Hrvatske, odnosno do 1, srpnja 2015. hrvatski prijevoznici nemaju pravo obavljati kabotažu u cestovnom prijevozu tereta u drugim državama članicama, a prijevoznici iz drugih država članica nemaju pravo obavljati kabotažu u Republici Hrvatskoj

Do isteka prvog dvogodišnjeg razdoblja, države članice mogu Europskoj komisiji dostaviti obavijest o tome da li žele zabranu obavljanja kabotaže produljiti za još dvije godine ili da li namjeravaju primijeniti članak 8. Uredbe 1072/2009.  U državama članicama koje dostave obavijest da će primjenjivati članak 8, i onima koje do navedenog roka ne dostave nikakvu obavijest Komisiji, primjenjivat će se članak 8, odnosno hrvatskim prijevoznicima će biti dopušteno obavljanje kabotaže. Isto tako prijevoznicima iz tih država članica bit će dopušteno obavljanje kabotaže u Republici Hrvatskoj na način kako je to propisano člankom 8. Uredbe .

To znači da je, svaki cestovni prijevoznik, koji ima licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta, te  čiji vozač, ako je državljanin iz treće države, ima potvrdu za vozače, ovlašten obavljati kabotažu pod sljedećim uvjetima: 

Jednom kada je teret koji se prevozi u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza iz druge države članice, ili treće države dovezen u državu članicu koja je domaćin,  prijevoznik  ima pravo obaviti do tri kabotaže istim vozilom ili u slučaju skupa vozila, motornim vozilom tog skupa vozila. Zadnji istovar u okviru kabotažnih prijevoza  prije napuštanja države članice koja je domaćin, mora se izvršiti u roku od sedam (7) dana od zadnjeg istovara u državi članici domaćinu u kojoj je izvršen istovar dolaznog međunarodnog prijevoza.

Prijevoznik može odlučiti obaviti jedan, dva ili tri kabotažna prijevoza u različitim državama članicama EU, a ne nužno u državi u kojoj je izvršen istovar dolaznog međunarodnog prijevoza. U tom slučaju, samo jedan kabotažni prijevoz je dopušten u toj državi članici i mora biti izvršen u roku od tri (3) dana od dana ulaska praznog vozila u tu državu.
Smatra se da je cestovni prijevoz tereta koji obavlja strani cestovni prijevoznik u državi članici domaćinu u skladu s Uredbom samo ako cestovni prijevoznik može podastrijeti jasne dokaze o dolaznom međunarodnom prijevozu i o svakoj naknadno obavljenoj kabotaži.

Dokazima  se smatraju sljedeći podaci za svaki izvršeni prijevoz:

(a) naziv, adresa i potpis pošiljatelja;
(b) naziv, adresa i potpis cestovnog prijevoznika;
(c) ime, adresa primatelja te, nakon što je teret dostavljen, njegov potpis i datum dostave;
(d) mjesto i datum preuzimanja tereta te mjesto određeno za dostavu;
(e) opis vrste tereta i načina pakiranja koji je općenito u uporabi, a ako je riječ o opasnom teretu, njihov općenito prihvaćeni opis te broj pošiljaka i njihove posebne oznake i brojevi;
(f) bruto masa robe i njezina drukčije izražena količina;
(g) registarske oznake motornog vozila i prikolice.


POPIS DRŽAVA KOJE SU PRODULJILE PRIJELAZNO RAZDOBLJE ZA KABOTAŽU U CESTOVNOM PRIJEVOZU TERETA DO 30. 6. 2017. GODINE :

1) AUSTRIJA
2) BELGIJA
3) BUGARSKA
4) DANSKA
5) FRANCUSKA
6) ITALIJA
7) NIZOZEMSKA
8) SLOVENIJA

Primjeri obavljanja kabotaže u skladu s Uredbom: 

Hrvatski prijevoznik koji ulazi u Njemačku iz Austrije (ili Hrvatske ili bilo koje druge države) i vrši istovar tereta u Njemačkoj,  ovlašten je obaviti do tri (3) kabotažna prijevoza u Njemačkoj u roku od 7 dana od dana istovara dolaznog međunarodnog prijevoza.
Hrvatski prijevoznik koji obavlja prijevoz tereta iz Njemačke u Francusku, vrši istovar  tereta u Francuskoj, te nastavlja vožnju praznim vozilom prema Španjolskoj, ima pravo obaviti jedan (1) kabotažni prijevoz u Španjolskoj, i to u roku tri (3) dana od ulaska u državu, i najviše 7 dana od dana istovara tereta u Francuskoj.

Hrvatskom prijevozniku koji  obavlja prijevoz iz Njemačke u Hrvatsku i vrši istovar tereta u Hrvatskoj nije dozvoljeno obavljanje kabotaže u Sloveniji (ili bilo kojoj drugoj državi članici) u nastavku ulaska praznog vozila u državu,  čak i u roku od 7 dana od istovara dolaznog međunarodnog prijevoza, jer se  kabotažni prijevozi jedino mogu obavljati u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza iz druge države članice ili treće zemlje u državu članicu u kojoj prijevoznik nema sjedište.