Vlada: Usvojena Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Usvojenom Odlukom određuje se kako će ukupna procijenjena financijska sredstva za Okvirni program iznositi najviše 252 milijuna EUR. Od navedenog će se iznosa 117,2 milijuna EUR financirati iz EFRR-a, a preostalih 134,8 milijuna EUR zajmom EIB-a.

Nadalje, očekuje se da će doprinos privatnih sredstava u sufinanciranju iznositi do 120 milijuna EUR, dok će prosječna godišnja sredstva za Okvirni program u razdoblju 2016.-2023. iznositi 31,5 milijuna EUR.

Podsjetimo, radi se o provedbenom Programu usmjerenom na ostvarenje nacionalnih strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2012. do 2015. godine. Predviđeno je da će Okvirnim nacionalnim programom biti obuhvaćeno oko 70% stanovništva Hrvatske.

Ovaj Program ujedno predstavlja i program državnih potpora koji je nakon provedenog postupka provjere usklađenosti odobrila Europska komisija donošenjem odluke o usklađenosti s pravilima državnih potpora od 25. siječnja 2016. godine.

Program je decentraliziran, njime se daju upute i smjernice nositeljima pojedinačnih projekata – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojima ih se upućuje na optimalni pristup razradi tih projekata.

Program sadrži 3 osnovna investicijska modela koja se uobičajeno primjenjuju na projekte u ovom području: MODEL A – privatni; MODEL B – javni model  te MODEL C – javno-privatno partnerstvo. Pritom Program ne ograničuje izbor investicijskih i poslovnih modela, kao ni izbor infrastrukturnih i tehnoloških rješenja koja mogu biti primijenjena u projektima.

Također, današnjom se Odlukom za Posredničko tijela razine 1 unutar Operativnog Programa Konkurentnost i Kohezija određuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, točnije Uprava za fondove EU te je ista odgovorna za raspisivanje natječaja, evaluaciju, odabir, ugovaranje i provedbu projekata.

U suradnji sa Europskom Komisijom, HAKOM-om kao Nositeljem Okvirnog Programa te MRRFEU kao upravljačkim tijelom, Uprava će definirati indikativni plan raspisivanja poziva. Tip tj. modalitet poziva koji se planira jest trajno otvoreni poziv do iskorištenja sredstava na način da će se dati mogućnost financiranja i projektne dokumentacije (raspisivanje poziva očekuje se u 2. polovici 2016. godini).

Istaknimo na kraju kako je razvoj širokopojasnih usluga od iznimnog značaja za ravnomjerni gospodarski razvoj Hrvatske, budući da je Program namijenjen izgradnji širokopojasne pristupne infrastrukture u ruralnim područjima te sa sobom donosi velik broj društvenih i gospodarskih koristi, kako za građane, kućanstva i gospodarske subjekte, tako i za javnu upravu.