Vlada: Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 6. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je današnjoj sjednici usvojila Prijedlog očitovanja Vlade Republike Hrvatske vezano za odredbu članka 6. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN br. 100/2008 i 76/2012).

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture je u suradnji s Ministarstvom rada i Uredom za zakonodavstvo RH izradilo Prijedlog očitovanja Vlade RH koje će biti upućeno Ustavnom sudu RH. U očitovanju se ističe da su sastav, imenovanje, poslovi i rad upravnih vijeća lučkih uprava regulirani Zakonom o ustanovama, Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda te Uredbom o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Inače, prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima Republike Hrvatske podnio je dr. sc. Goran Vojković iz Ivanić Grada. Podnositelj smatra da bi u sastav upravnih vijeća lučkih uprava unutarnjih voda, a u skladu sa člankom 163. Zakona o radu, trebao ući i predstavnik radnika iz iste javne ustanove. S obzirom da je predmetna problematika uređena posebnim propisima tj. Zakonom o ustanovama, Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbom o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda, Zakon o radu se ne primjenjuje.