Usluge i praksa hrvatskih mobilnih operatora ne razlikuju se od prakse operatora u zemljama članicama Europske unije

Photo mobile_teleph.jpg
Zbog sve brojnijih i netočnih informacija koje se posljednjih dana objavljuju u elektroničkim medijima i tiskovinama, a koje se tiču resora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture vezano uz međunarodne roaming usluge, a za koje se u medijima posljednjih dana netočno navodi kako im cijene nisu značajno pale nakon ulaska Hrvatske u EU, Ministarstvo daje slijedeće objašnjenje.

Prema netočnim navodima medija, roaming usluge identificiraju se sa klasičnim međunarodnim pozivima, iako se ne radi o identičnoj vrsti usluge, niti im se cijena formira na isti način, no zamjenom pojmova obmanjuju se građani, a potrošače se navodi na neosnovane tužbe, naime, međunarodni roaming jest usluga koja omogućava korištenje usluge mobilnog telefoniranja u inozemstvu, kad je korisnik izvan mreže u kojoj je pretplatnik, dakle izvan Republike Hrvatske.

Ukoliko operator ima potpisane sporazume o roamingu sa stranim operatorima korisniku se pruža mogućnost korištenja mreža tih operatora ostvarivanjem odlaznih i dolaznih poziva, slanja i primanja SMS poruka, kao i neke druge mobilne usluge (primjerice pristup glasovnoj pošti i nadoplata računa na pre-paid telefonima), dakle, korisniku su na raspolaganju ponuđene usluge koje se može koristiti na isti način kao i kod domicilnih operatora, s time da je razlika u ponudi, odnosno količini raspoloživih usluga za određenu cijenu kod svakoga stranog operatora zasebno u odnosu na količinu usluga mobilne telefonije koje nudi domicilni operator, dakle, razlika je u odnosu na međusobno potpisane ugovore i sadržaje usuglašenih usluga.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, započela je izravna primjena Uredbe o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama, a cijene korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga u inozemstvu, kad je korisnik izvan Republike Hrvatske, značajno su smanjenje, te u potpunosti regulirane Uredbom.

Regulirane cijene propisane Uredbom o roamingu pak, ne odnose se na cijene poziva u inozemstvo kada je poziv započet u Hrvatskoj, odnosno u mobilnoj mreži pretplatnika, u tome slučaju riječ je o klasičnom međunarodnom pozivu koji nije reguliran ovom Uredbom, i cijene se u tome slučaju formiraju na tržištu, a ne u skladu sa uslugama međunarodnog roaminga, stoga je pogrešno tumačiti kako postoje dva cjenika za istu uslugu.

Naglašavamo kako se radi o dvije potpuno različite usluge i praksa hrvatskih operatora ne razlikuje se od prakse operatora u zemljama članicama Europske unije.