Vlada: Zaključak o prihvaćanju Informacije o odustajanju od prodaje 75% poslovnih udjela Republike Hrvatske u društvu HŽ Cargo d.o.o.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak o prihvaćanju Informacije o odustajanju od prodaje 75% poslovnih udjela Republike Hrvatske u društvu HŽ Cargo d.o.o.

Temeljem Zaključka Vlade RH od 06. prosinca 2012. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je provelo postupak prikupljanja pisama interesa za sudjelovanje u procesu restrukturiranja i eventualnoj promjeni vlasničke strukture društva HŽ Cargo d.o.o.

Vlada Republike Hrvatske  je 02. svibnja 2013. godine donijela Odluku o prikupljanju obvezujućih ponuda za promjenu vlasničke strukture društva HŽ Cargo d.o.o.

Osnovom vrednovanja pristiglih ponuda od strane Povjerenstva, utvrđeno je da je na Poziv, u skladu s uvjetima, stigla samo jedna potpuna i valjana ponuda, ponuditelja S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A. iz Bukurešta, Rumunjska.

Vlada Republike Hrvatske 25. srpnja 2013. godine donijela je Odluku o prihvaćanju ponude ponuditelja S.C.GRUP FEROVIAR ROMAN S.A., Bukurešt, Sector 1, Calea Victoriei nr.114,  za kupnju 75% poslovnih udjela Republike Hrvatske u društvu  HŽ Cargo d.o.o.

Istom Odlukom zaduženo je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da pripremi nacrt teksta ugovora o prodaji 75% poslovnih udjela Republike Hrvatske u društvu HŽ Cargo d.o.o.

Tijekom pregovora došlo je do značajnih odstupanja  Ponuditelja od uvjeta u obvezujućoj ponudi,  te je hrvatska strana odlučila prekinuti pregovore. Neizvršene  obveze Ponuditelja su : nije dostavljen Program restrukturiranja, Ponuditelj je bio u obvezi predočiti dokument koji potvrđuje da su banke kreditori HŽ Carga d.o.o. voljne zamijeniti državna jamstva nekim drugim jamstvom ponuđenim od strane Ponuditelja, te je Ponuditelj  zatražio produženje roka dubinskog snimanja, iako je isto provodio od rujna 2013. godine.

S obzirom da Ponuditelj nije ispunio svoje obveze, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture predložilo je Vladi RH odustajanje od prodaje 75% poslovnih udjela Republike Hrvatske u društvu HŽ Cargo d.o.o. .