HAKOM zaštitio korisnike privremenom blokadom SMS-ova prema kratkim kodovima

Photo logoHAKOM_2404.jpg
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), dala je priopćenje o zaštiti korisnika od povećanih troškova uslijed korištenja usluga s posebnom tarifom, na način da je privremeno blokirala slanje SMS poruka prema kratkim kodovima na kojima su se pružale ove usluge.

Provedenim inspekcijskim nadzorom HAKOM je utvrdio da operator usluga s posebnom tarifom IT JEDAN niti za jedan od ispitanih kratkih kodova nije ispunio zakonske obveze u cilju zaštite krajnjih korisnika od naplate neželjenih usluga.
 
Korisnicima se tako unatoč slanju preporučenih SMS poruka sadržaja „INFO“ i „STOP“ na ispitane kratke kodove i dalje nije zaustavilo pružanje usluga s posebnom tarifom, već su im se stvarali i dodatni troškovi. Ujedno nisu bili u mogućnosti dobiti propisane informacije o operatoru.
 
Inspektor HAKOM-a privremenom mjerom blokirao je sav promet iz pokretnih mreža (VIPneta, HT-a i Tele2) prema kratkim kodovima koje koristi operator usluga s posebnom tarifom IT JEDAN.
 
Tek nakon što je IT JEDAN obavijestio inspektora da je postupio u skladu sa zakonom, inspektor je opozvao privremenu mjeru, prioćeno je na web-stranici Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije