Priopćenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o predstavci Povjerenice za informiranje

Photo VItic_Kockica.jpg

Nastavno na objavljenu predstavku Povjerenice za informiranje, a vezano uz neobjavljivanje izvješća nakon provedenog savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u nastavku dostavljamo priopćenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu provedeno je od 1. do 31. prosinca 2017. godine, dakle, u zakonski predviđenom roku od 30 dana. Iako Izvješće nije objavljeno na internetskoj stranici e-savjetovanje, u roku koje smo predvidjeli, to ni u kom slučaju ne znači da je Ministarstvo, na bilo koji način, prekršilo zakonsku proceduru.

Naime, upravo je Povjerenica za informiranje tijelima koja provede javna savjetovanja dala preporuku da se, po proteku razumnog roka od zaključenja savjetovanja, na istome mjestu na kojem je savjetovanje bilo objavljeno, objavi i izvješće o provedenom savjetovanju. Kao razuman rok za obradu komentara većeg opsega, Povjerenica navodi da je nužno i nekoliko dana ili tjedana, pritom kao preporuku za objavu navodi 30 dana. Dakle, radi se isključivo o preporuci Povjerenice, a razuman rok potrebno je tumačiti u odnosu na broj zaprimljenih komentara, jer nije isto očitovati se na njih nekoliko stotina ili nekoliko tisuća.

Prema tome, Ministarstvo se nije oglušilo ni na jednu proceduru, već obrađuje više od nekoliko tisuća pristiglih komentara u javnom savjetovanju, a dodatno smatramo potrebnim reći i kako je u razmatranje uzeto i onih nekoliko tisuća fizički dostavljenih. Tako dostavljene komentare također je potrebno unijeti u obrazac Izvješća i na njih se očitovati, kao i na one koji su dostavljeni u okviru e-savjetovanja.

Prema tome, radi se isključivo o vremenskom periodu potrebnom za unošenje zaprimljenih komentara i obvezu odgovaranja na svaki pristigli komentar, a što, s obzirom na njih nekoliko tisuća (elektronskih) iziskuje potrebno vrijeme, ukoliko želimo na transparentan i primjeren način svakom pošiljatelju dati primjeren odgovor.

Slijedeće što Povjerenica navodi jest da „izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis (…)“. Prema tome, u preporuci tijelima javne vlasti, i Povjerenica sama kaže kako Izvješće mora biti objavljeno u trenutku upućivanja akta u daljnju proceduru. "Zakonska je obveza tijela javne vlasti da predmetno izvješće nositelja izrade propisa o provedenom savjetovanju dostave tijelu koje usvaja ili donosi propis (...)". Dakle, u našem slučaju to znači prema Vladi RH, a što, kako smo i objašnjavali tijekom proteklog tjedna, još nije učinjeno, već su zatražena mišljenja ostalih tijela državne uprave i zaprimaju se njihova očitovanja.

To, ponavljamo, nije procedura “upućivanja u daljnju ili hitnu proceduru Vlade“, a Ministarstvo će, u skladu s propisima, tijekom slijedećeg tjedna objaviti Izvješće o javnom savjetovanju i uputiti ga, kao sastavni dio dokumentacije u daljnju proceduru prema Vladi RH, koja će zatim odlučiti i o tome hoće li biti upućen u hitnu ili redovnu proceduru.