Prihvaćen Nacrt prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, radi preuzimanja Direktive 2010/40/EC Europskog parlamenta i Vijeća. Direktiva je donsena u srpnju 2010. godine i definira okvir za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture utvrdilo je kako je uz spomenutu Direktivu, Zakonom nužno preuzeti i odredbe Direktive 2011/76/EU Europskog paralmenta i Vijeća, donsesene u rujnu 2011. godine, a kojom se Direktiva 199/62/EC o pristojbama za korištenje određene infrastrukture za teška teretna vozila, usvojena nakon stupanja na snagu Zakona o cestama, zakonodavstva država članica EU trebaju se uskladiti do 16. listopada 2013. godine.

Budući neke odredbe direktiva u Zakonu o cestama nisu preuzete na odgovarajući način niti preuzete u potpunosti, u Nacrtu ovog Zakona sadržane su odredbe koje se odnose na preuzimanje akata EU: Direktiva 1999/62/EC o pristojbama za korištenje određene infrastrukture za teretna vozila, Direktiva 2006/38/EU kojom se mjenja prethodna Direktiva o pristojbama, Direktiva 2004/54/EC o najnižim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži, Direktiva 2004/52/EC o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici, Direktive 2008/96/EC o sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture te Direktive 2010/40/EC o okviru za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza.

Međutim, uz preuzimanje pravne stečevine EU, Zakon o cestma bilo je nužno uskladiti i s novim zakonom o koncesijama, Zakonom o javno privatnom partnerstvu i Kaznenim zakonom.  O navedenim izmjenama i dopunama Ministarstvo pomorstva, prometa i infarstrukture provelo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i izmjene dostavilo na mišljenje  svim uključenim institucijama.

Na današnjoj sjednici također je prihvaćen prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infratsrukture da se na dijelu javne ceste – autoceste, k. o. Hruščica, ukine status javnog dobra u općoj uprabi budući ta nekretnina nije u naravi autocesta i stoga nije na upravljanju društva Hrvastke autoceste d.o.o..