Sastanak Odbora za koordinaciju Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe

Photo nsl CCAA-FABCE 3-11_14.jpg
Dvodnevni sastanak Odbora za koordinaciju nacionalnih nadzornih tijela Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe (NCS CC FAB CE) održan je 30. i 31. listopadau prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. U ime Republike Hrvatske odborom je predsjedavao Vlado Bagarić, pomoćnik direktora HACZ za ATM / ANS.

Odbor provodi aktivnosti u skladu s potpisanim sporazumom Nacionalnih nadzornih tijela između članica Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe. Između ostaloga, težišne aktivnosti se odnose na harmonizaciju aktivnosti nadzora sigurnosti unutar FAB CE. Naime, temeljem Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe (FAB CE) koji je potpisan 5. svibnja 2011. godine u Brdu kod Kranja u Sloveniji, te Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe, HACZ aktivno sudjeluje u radnim tijelima FAB CE.

Budući da je HACZ temeljem Zakona o zračnom prometu imenovana kao Nacionalno nadzorno tijelo, temeljem gore navedenog sporazuma zadužena je da zajedno s ostalim predstavnicima nacionalnih nadzornih tijela FAB CE država (Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Mađarske, Slovačke i Slovenije) vrši nadzor sigurnosti pružatelja usluga u zračnoj plovidbi unutar Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe (FAB CE).

Kako bi se implementirala zadaća nadzora sigurnosti FAB CE, 30. svibnja 2011. godine potpisan je u Bratislavi Sporazum o suradnji kojim se pobliže reguliraju odnosi između nacionalnih nadzornih tijela unutar FAB-CE, te je temeljem tog sporazuma definiran Odbor za koordinaciju FAB CE nacionalnih nadzornih tijela (FAB CE National Supervisory Authority Coordination Committee).