Vlada RH: Usvojeno Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2016. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2016. godinu.

Izvješće za proteklu godinu obuhvaća djelatnost i ustrojstvo Agencije, izvješće o financijskom poslovanju Agencije, informacije o stanju sigurnosti, pregled aktivnosti Agencije prema područjima nadležnosti, uključujući rad inspektora, aktivnosti nadzora te pregleda, potom informacije o suradnji  s tijelima nadležnim za sigurnost drugih zemalja članica Europske unije te Agencijom Europske unije za željeznice (ERA).

Tijekom 2016. godine Agencija je ukupno riješila 755 predmeta iz nadležnosti propisane Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

Također, Agencija je provela vanjske audite sustava upravljanja sigurnošću kod upravitelja infrastrukture (HŽ Infrastruktura d.o.o.) i željezničkih prijevoznika te odgovarajući obim audita sustava upravljanja sigurnošću kod upravitelja infrastrukture u morskim lukama i robnim terminalima.

Inače, tijekom protekle godine Agencija za sigurnost željezničkog prometa bilježi poboljšanje većine sigurnosnih pokazatelja, pri čemu je broj značajnih nesreća (23) smanjen za četiri (4) u odnosu na 2015. godinu.

Iako je ukupan broj ozbiljnih nesreća ostao nepromijenjen (13), isti je manji (za četiri događaja) u odnosu na prosjek prethodnog petogodišnjeg razdoblja.

Podsjetimo kako je za rad Agencije u 2016. godini u Državnom proračunu osiguran iznos od 4.819.500 kuna, pri čemu je do 31. prosinca prošle godine izvršeno 4.633.290 kuna.