Ministar Hajdaš Dončić na sastanku ministara prometa u Rigi

Photo nsl minSHD-LATV 29-4_15.jpg
Ministar Siniša Hajdaš Dončić sudjeluje na Trećem sastanku ministara prometa Europe i Azije pod nazivom Razvoj euroazijskih multimodalnih prometnih veza – trenutno stanje i planovi za budućnost, koji se održava 29. i 30. travnja u Rigi.

Dvodnevno događanje, u organizaciji latvijskog Ministarstva prometa, pod pokroviteljstvom latvijskog predsjedavanja Europskom unijom, okupilo je ministre i dužnosnike iz područja prometa u raspravi o prometnoj povezanosti Europe i Azije i tekstu Deklaracije o razvoju euroazijskih multimodalnih prometnih veza, čije se usvajanje planira tijekom sastanka.

Deklaracija definira načela i daljnje suradnje i daje političku podršku razvoju prometne infrastrukture između dva kontinenta.


Tijekom rasprave, ministri su se složili o važnosti jačanja i boljeg upravljanja multimodalnim prijevozom roba između zemalja dvaju kontinenata, s obzirom na povećanu količinu trgovine. Usuglasili su se da je upravo razvoj prometnih pravaca i modaliteta prijevoza ključan preduvjet za organiziraniju trgovinu između europskih i azijskih država.

Stoga se između ostalog danas razgovaralo o značaju prepoznavanja uskih grla u povezanosti europskih koridora s azijskim državama i načinima čvršće suradnje u usklađivanju strateškog planiranja prometnih politika i razvoja prometne infrastrukture. Naglasak sastanka je na uspostavi razvijenijih cestovnih i željezničkih prometnih pravaca koje obavezno moraju pratiti razvijeni informacijski sustavi i digitalizacija.

Ispred Europske komisije, ministarskom sastanku nazočila je povjerenica za promet i mobilnost Violeta Bulc, koja je izrazila zadovoljstvo činjenicom da se na razini Unije raspravlja o važnosti bolje prometne povezanosti Europe i Azije, budući da kvalitetna prometna infrastruktura potiče gospodarsku suradnju i razmjenu dobara između dva kontinenta.

Ministar Hajdaš Dončić podržao je usvajanje Deklaracije te naglasio važnost ulaganja u prometnu infrastukturu raspoloživim financijskim sredstvima, što je u slučaju Hrvatske prvenstveno financiranje iz europskih fondova. „Kao članica Europske unije, imamo na raspologanju znatna sredstva za razvoj željezničke infrastrukture, što je osebno važno u kontekstu današnjeg sastanka, na kojem razgovramo o povezanosti naše europske željeznice s azijskim pravcima. Razvijena infrastruktura u Hrvatskoj, dobro povezana s međunarodnim prometnim pravcima, učinit će konkurentnima naše hrvatske pomorske luke“, istaknuo je u svojem izlaganju Hajdaš Dončić.

Sastanak ministara prometa nastavak je održanog Summita predsjednika država i Vlada europskih i azijskih zemalja, održanog u Milanu prošle godine, na kojem je zaključeno da je razvoj prometnih veza između Europe i Azije jedan od ključnih prioriteta u narednom razdoblju u koji treba uključiti sve dionike.

Stoga je ovaj skup okupio predstavnike europskih i međunarodnih organizacija, ključnih za razvoj prometnih koridora između Europe i Azije, poput Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, Međunarodne organizacije u cestovnom prometu, Svjetske carinske organizacije, Međunarodne organizacije za prijevoz željeznicom, kao i niz privatnih tvrtki koje djeluju na području logistike i prijevoza tereta.