Vlada: Nacrt prijedloga zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Nacrt prijedloga zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).

Naime, donošenjem ovoga Zakona provodi se daljnje usklađivanje domaćeg  zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije i to: Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2012/34/EU od 21.11.2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog prostora u dijelu kojim se uređuje regulacija tržišta željezničkih usluga, kao i usklađivanje sa odredbama novog Zakona o željeznici radi provedbe Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u željezničkom prijevozu.

Ovaj Zakon se donosi istovremeno kad i Izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama radi pripajanja Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM). Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture predložilo je ustrojavanje jedinstvenog regulatornog nacionalnog tijela za tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – koja zbog prepoznatljivosti zadržava skraćenicu HAKOM.

Ovim Zakonom uređuje se područje regulacije tržišta željezničkih usluga usklađeno s izričajem europskog zakonodavstva, djelokrug rada regulatornog tijela - Agencije, postupci pred regulatornim tijelom, zaštita prava putnika pred regulatornim tijelom, suradnja u području regulacije tržišta željezničkih usluga kao i pravni okvir za omogućavanje boljeg nadzora poslovanja subjekata na tržištu željezničkih usluga koji će omogućiti ravnopravno i nediskriminirajuće poslovanje svim sudionicima na tržištu željezničkih usluga.