U Primorsko-goranskoj županiji predstavljen projekt e-Županija

Photo projekt_e-Zupanija_NSL.JPG
Predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, HAKOM-a i tvrtke Odašljači i veze danas je u sjedištu Primorsko-goranske županije predstavljen projekt e-Županija. Tom je prigodom bilo riječi o mogućoj suradnji u području razvoja širokopojasnog pristupa internetu upravo kroz  projekt e-Županija kao pilot projekt te je zaključeno da je upravo Primorsko-goranska županija najdalje odmakla u projektima razvoja širokopojasnog pristupa internetu.

Kako je u svojoj izjavi za medije naglasio župan Zlatko Komadina, Primorsko-goranska županija došla je do faze da ima što ponuditi i zamoliti Ministarstvo i HAKOM da u idućoj godini podupru projekt e-Županije kako bi njegovo širenje bilo brže i njegova kvaliteta veća. Upravo bi taj projekt, rekao je Komadina, kao model mogle koristiti i ostale županije u Hrvatskoj.

„Posebno mi je drago da smo „izpilotirali“ taj pilot projekt, posebno u Gorskom kotaru, jer on je i zapravo namijenjen konkurentnosti gospodarstva i jednakim mogućnostima za sve i njegova je svrha, među ostalim, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima omogućavajući im pristup informacijama. Samo je u Gorskom kotaru položeno 45 km mreže podzemnih optičkih kabela“, rekao je župan poručivši da se radi o projektu čiji je cilj da se ljudima olakša gospodarski razvoj jer je internet u 21. stoljeću nezaobilazno sredstvo komunikacije.

Pomoćnik ministra pomorstva prometa i infrastrukture Dan Simonić dao je punu podršku Primorsko-goranskoj županiji jer je, kako je rekao, daleko odmakla u projektima razvoja širokopojasnog pristupa internetu. „Strateški operativni nacionalni program trenutno je u odobrenju u Europskoj komisiji. U sljedećoj fazi, zajedno sa HAKOM-om planiramo podržati projekt e-Županije, čak i prije nego što dobijemo informaciju o mogućnostima financiranja iz fondova Europske unije, koji će biti vrlo značajni u području razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Očekuje se pomoć Europe do dvije milijarde kuna u sljedećem sedmogodišnjem periodu“, najavio je Simonić.

Dražen Lučić, predsjednik Vijeća HAKOM-a, rekao je da su po pitanju širokopojasnog pristupa internetu Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka primjer koji HAKOM planira primijeniti na područje cijele Republike Hrvatske.  Cilj je, pojasnio je Lučić, da se što više novca, u što kraćem vremenu, dobije iz Europe.

Zamjenik župana Marko Boras Mandić rekao je da e-Županija donosi dostupnost i brzinu. Omogućavanje jednakog pristupa internetu u svim dijelovima županije je, u tom kontekstu, decentralizacija županije.“ Nadam se da ćemo kao prvi koji smo krenuli biti u stanju ponuditi know how drugim županijama“, poručio je Boras Mandić.

Sastanku na kojem su projekt prezentirali čanovi projektnog tima e-Županije prisustvovali su i Ivančica Urh, voditeljica Službe elektroničkih komunikacija u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Tomislav Majnarić, konzultant Lator d.o.o. i Aleksandar Golub, predsjednik Uprave tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. te članovi projektog tima e-Županije Vanja Smokvina, Darko Jardas, Biljana Vučinić – Polh, Boris Krstanović i Damir Medved.

Prezentacija projekta nastavljena je u Kastvu koji je, uz Delnice i Rab, Primorsko-goranska županija uključila u ovaj pilot projekt.

U narednom će razdoblju većina projektnih aktivnosti biti bazirana na pružanju potpore jedinicama lokalne samouprave za izvođenje projekta „Izgradnje otvorene širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mreže“ na području Liburnije i otoka Raba. Projektni tim priprema svu potrebnu dokumentaciju, odnosno nacrte svih dokumenata, uz detaljan opis koraka koje je potrebno poduzeti u pripremi projekta. Nakon toga slijedi priprema projektnog prijedloga za prijavu na javni natječaj za dodjelu nacionalnih sredstava iz strukturnih fondova EU.

Iz svega gore navedenog, te suradnjom s državnim i javnim institucijama, stvara se potpora projektu e- Županija, kako bi isti postao pilot projekt na nivou države.