Vlada usvojila Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine donijela Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine.

Od ukupno 21 mjere iz Provedbenog programa, rok provedbe u 2013. godini imalo je četrnaest mjera, od kojih se tri mjere kontinuirano provode, pet mjera je u provedbi, jedna mjera je u potpunosti provedena, jedna mjera je djelomično provedena, a od četiri mjere nositelj je odustao.

Republika Hrvatska još uvijek ima značajan zaostatak gustoće širokopojasnih priključaka za prosjekom država članica Europske unije.

Na kraju 2013. godine ukupan broj korisnika širokopojasnog pristupa dosegnuo je 1.347.157 korisnika, što čini gustoću od oko 31,44% u odnosu na ukupan broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, što je povećanje od oko 3% u odnosu na 2012. godinu. Broj korisnika širokopojasnog pristupa putem pokretne komunikacijske mreže na kraju 2013. godine iznosio je 423.272 korisnika (gustoća od oko 9,88%), što čini porast gustoće od 2,27% u odnosu na 2012. godinu.

Ukupna pokrivenost NGA mrežama (mreže nove generacije) u Hrvatskoj je samo 19,1%, što smješta Hrvatsku daleko ispod EU prosjeka koji iznosi 53,8%. Trenutačna razina pokrivenosti NGA mrežama, koja je rezultat ulaganja operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, uglavnom je usredotočena na nekoliko urbanih, gusto naseljenih područja u Republici Hrvatskoj.

U tu svrhu, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izradilo je Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), za pristupnu infrastrukturu u kritičnim, tzv. "bijelim područjima".

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. siječnja 2013. godine pokrenut je Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, te je nositeljem operativne provedbe određeno društvo Odašiljači i veze d.o.o. Potpisivanjem ugovora o poslovnoj suradnji na razdoblje od 30 godina s trgovačkim društvima Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., HEP-Telekomunikacije d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o. i JANAF d.d., završena je prva faza Projekta.

Kako bi se zaokružili planski dokumenti za izgradnju cjelokupne širokopojasne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, u 2014. godini planirana je izrada Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI), koji će predstavljati skup smjernica za izradu projekata izgradnje agregacijske mreže.