Vlada prema Saboru uputila prijedloge imenovanja novog Upravnog vijeća HAKOM-a

Photo Vlada_RH.jpg
Na današnjem zatvorenom djelu sjednice Vlada je donijela odluka da se u Sabor uputi prijedlog imenovanja predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Za predsjednika Vijeća HAKOM-a predložen je Dražen Lučić, za zamjenika predsjednika Vijeća Domagoj Jurjević, a za članove Vijeća Zdravko Jukić, Nikola Popović i Marijan Bolarić.