Održan sastanak ministara prometa Istočnog Partnerstva

Photo nsl minSHD LUX 9-10_13.jpg
Ministar Siniša Hajdaš Dončić sudjelovao je danas na sastanku ministara prometa Istočnog Partnerstva na kojem se raspravljalo o jačanju prometne povezanosti između Europske unije i zemalja Istočnog Partnerstva: Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija, Armenija, Azerbajdžan i Gruzija, kroz usklađivanje zakonodavstva i nove financijske alate za investiranje u prometnu infrastrukturu.

U svojem izlaganju ministar se osvrnuo na važnost strateškog pristupa razvoju prometne politike: “Mi, ministri prometa, moramo biti svjesni da privatni sektor i putnici očekuju da kroz zakonodavni okvir omogućimo prometni sustav u kojem će različite vrste prometa biti međusobno komplementarne. Na taj način osigurat ćemo učinkovit i odgovarajući protok putnika i roba u svakoj fazi putovanja te potaknuti optimalnu mobilnost i uravnoteženu organizaciju prometa”.

Ministar je naglasio važnost uključivanja država Istočnog Partnerstva na Transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T), kao i kontinuirano definiranje prioriteta u prometnoj infrastrukturi koji se mogu financirati kroz europske strukturne fondove, novoosnovani Connecting European Facility, ali i projekte javno-privatnog partnerstva. “Hrvatska je u posljednjih nekoliko mjeseci uspješno sudjelovala u reviziji smjernica TEN-T mreže i definirala svoje ključne prioritete na europskim prometnim koridorima, osnovnoj i svebuhvatnoj mreži. Naši prometni prioriteti vezani su u prvom redu uz željezničku infrastrukturu, riječne putove i rješavanje uskih grla u cestovnoj infrastrukturi. Istovremeno završavamo financiranje projekata kroz pretpristupno razdoblje, pripremamo projekte iz sredstava koja su nam namijenjena za drugu polovinu 2013. godine te se pripremamo za novo financijsko razdoblje od 2014. do 2020. godine.” - rekao je Hajdaš Dončić.

Osvrnuo se i na odluku Vlade RH o početku pregovora s Azerbajdžanom i Ukrajinom o potpisivanju sporazuma o međunarodnom kombiniranom prijevozu te istaknuo kako sa nada skorom početku pregovora.

Ministri prometa zemalja Europske unije koje čine Istočno Partnerstvo podržali su donošenje Lukesmburške deklaracije.

PRILOG:
 
Joint Declaration Future of Eastern Partnership transport cooperation