Prihvaćen Nacrt Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o prijenosu ovlasti za pružanje usluga u zračnom prometu

Photo 1 control centre.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojim će se uspostaviti međunarodno - pravni okvir za prijenos ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu između dviju zemalja.

Ovom odlukom također se prihvaća Nacrt Sporazuma kao osnova za vođenje pregovora i određuje izaslanstvo za vođenje pregovora te ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u ime Vlade RH potpiše Sporazum.

Sporazumom se utvrđuje točan opseg zračnog prostora, opisanog horizontalnim i vertikalnim granicama u kojem će se izvršiti prijenos ovlasti za pružanje navedenih usluga između dviju zemalja. BiH tako prenosi ovlast za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu u dijelu zračnog prostora BiH Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o., s ciljem osiguravanja optimalne iskoristivosti zračnog prostora i postojećih prometnih tokova te održavanja visoke razine sigurnosti zračnog prometa u tom dijelu zračnog prostora BiH.

Republika Hrvatska ovim Sporazumom prenosi ovlast za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu u dijelu zračnog prostora RH Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH za potrebe Međunarodne zračne luke Mostar.

Jedna od obveza koje proizlaze iz ovog Sporazuma je i sklapanje sporazuma o suradnji između Nacionalnih nadzornih tijela država ugovornica.