HAKOM na 9. međunarodnoj konferenciji regulatora elektroničkih komunikacija

Photo HAKOM logo.JPG
u Carigradu je 29. i 30. svibnja održana 9. međunarodna konferencija regulatora elektroničkih komunikacija pod nazivom "Utjecaj novih tehnologija i inovacija na regulaciju (tržišta)".

Konferenciju je organizirao turski regulator za elektroničke komunikacije (ICTA/BTK), a sudjelovali su čelnici regulatornih tijela iz preko 20 država Europe, Azije i Afrike, kao i četiri ministra, te Brahim Sanou, direktor razvoja pri Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU) i Fatima Barros, buduća predsjedavajuća europskog regulatora BEREC.

HAKOM je na konferenciji predstavljao predsjednik Vijeća, Dražen Lučić, koji je održao predavanje pod nazivom "Tržište elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj: Pogled u budućnost".

Na prijedlog čelnika turskog regulatora ICTA/BTK, Tayfuna Acarera, u sklopu konferencije potpisan je sporazum o suradnji između HAKOM-a i ICTA/BTK, što je još jedna potvrda međunarodnog ugleda kojeg uživa HAKOM, priopćeno je iz HAKOM-a.