Započela izrada prometnog Masterplana regije sjeverne Dalmacije

Photo NSL PM MPZD 16-02_18.jpg
U Zadru je u petak održana konferencija na kojoj je predstavljen projekt „Izrade prometnog masterplana regije sjeverne Dalmacije“.

Konferencija je okupila brojne predstavnike lokalnih vlasti, a među njima i župana Zadarske županije, Božidara Longina te gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića.

Skup je ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pozdravio pomoćnik ministra Josip Bilaver, koji je tom prilikom rekao: ''U Hrvatskoj je definirano šest funkcionalnih regija, a među njima i Sjeverna Dalmacija. To je zadarska prednost, jer omogućava samostalnost u kreiranju ključnih prometnih projekata za budućnost''.

Prisutnima se obratio i župan Božidar Longin, istaknuvši kako će izrada Masterplana utvrditi svakodnevne prometne potrebe lokalnog stanovništva te definirati potrebe ulaganja u novu prometnu infrastrukturu.

„Naime, osim što će omogućiti potpuno nove prometne usluge za građane, Masterplan će donijeti i mjere za poboljšanje sigurnosti i razvoj javnog prijevoza“, rekao je župan Longin te dodao kako su u ovome trenutku najvažniji županijski prometni projekti realizacija luke u Gaženici, zračna i teretna luka, te obnova željezničkog prometa. 

S njim se složio i gradonačelnik Grada Zadra Branko Dukić, koji je istaknuo kako će ovaj Dokument biti podloga za sve buduće investicije u prometnu infrastrukturu Zadra i Županije, a osnovna mu je zadaća prepoznati uvjete, probleme i potencijale cjelovitog prometnog sustava te ponuditi rješenja i pravce razvoja za buduće projekte.

Podsjetimo ovom prilikom kako se izrada prometnog Masterplana regije sjeverne Dalmacije sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u iznosu od 4.010.000,00 kuna, pri čemu 3.408.500,00 kuna čine sredstva Kohezijskog fonda, dok doprinos Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iznosi 601.500,00 kuna. Nositelj izrade Masterplana jest Grad Zadar, a partner na projektu, i to kao samostalna jedinica, Zadarska županija.

Dokument će obuhvatiti sva područja prometa, uključujući i gradski, odnosno prigradski promet. Naime, ovim projektom planira se izraditi regionalni prometni masterplan Grada Zadra i Zadarske županije koji podrazumijeva detaljnu analizu postojećeg stanja prometnog sustava kako bi identificirali glavne probleme i odabrali najpovoljnija rješenja za budući prometni sustav.

Sve navedeno će poslužiti kao strateško uporište za buduće prometne projekte Zadarske županije te će značajno ubrzati pripremu prometnih projekata u obuhvatu Masterplana, a osim toga povećati će i vjerojatnost njihovog financiranja iz fondova EU.

Završetak izrade Masterplana predviđen je za siječanj 2019. godine, s time da će se u idućih godinu dana provesti čitav niz istraživanja, a sve kako bi se utvrdili prometni problemi područja Grada Zadra i Županije.