U Beogradu održan bilateralni sastanak sa ciljem dogovora o otvorenim pitanjima iz područja pružanja usluga u zračnoj plovidbi

Photo nsl pmDS-MP BG 7-3_14.jpg
Izaslanstva Republike Hrvatske i Republike Srbije predvođena pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Danom Simonićem i pomoćnikom ministra saobraćaja Republike Srbije, Milutinom Popovićem održale su jučer u Beogradu bilateralni sastanak sa ciljem usuglašavanja zajedničkog postupanja i dogovora oko formalnog pokretanja postupka u svezi otvorenih pitanja u području pružanja usluga u zračnoj plovidbi.

Razgovori su održani u pozitivnom i prijateljskom ozračju kojom prilikom su oba izaslanstva konstatirala da je žurno rješavanje preostalih otvorenih pitanja koja još postoje u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Srbije u području zračnog prometa te daljnje poboljšanje tih odnosa u obostranom interesu i u interesu građana dvije države.

Tijekom sastanka oba su izaslanstva zajednički konstatirala da je najvažnije otvoreno pitanje u odnosima dvije države u području zračnog prometa delegiranje provedbe usluge u zračnoj plovidbi te da je dogovor o efikasnom, što skorijem i obostrano prihvatljivom načinu rješavanja ovog pitanja neophodan. Izaslanstva su identificirala operativne potrebe Zračne luke Osijek i Zračne luke Beograd kojima se trenutačno ne može udovoljiti zbog nepostojećeg međunarodno-pravnog okvira kojim bi se reguliralo delegiranje ovlasti za pružanje usluga u zračnoj plovidbi u zračnim prostorima obiju država.

Rješavanje ove problematike bi proizvelo značajne pozitivne učinke za sve zrakoplovne subjekte te je to uz obvezu uspostave sigurnog, efikasnog i pouzdanog sustava upravljanja zračnim prostorom glavni razlog na osnovu kojeg su izaslanstva obiju država postigla zajednički zaključak da je neophodno uspostaviti međunarodno-pravni okvir kojim bi se reguliralo pitanje delegiranja ovlasti za pružanje usluga u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Izaslanstvo Republike Hrvatske je prezentiralo nacrt Sporazuma o delegiranju ovlasti za pružanje usluga u zračnoj plovidbi koji je zasnovan na predlošku izrađenom od strane EUROCONTROL-a, Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe te je donesen zajednički zaključak da prezentirani nacrt Sporazuma predstavlja idealnu osnovu za pokretanje internih procedura za sklapanje i izvršavanje međunarodnih sporazuma te da će svaka strana formalnu proceduru, zasnovanu na prihvaćenom nacrtu Sporazuma, započeti najkasnije do sredine svibnja 2014.

U nastavku sastanka izaslanstvo Republike Hrvatske je prezentiralo svoja iskustva iz procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – od početka pregovora do punopravnog članstva, iskustva prikupljena tijekom standardizacijskih posjeta zrakoplovnih vlasti Sjedinjenih Američkih Država kao i iskustva Republike Hrvatske kao članice Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe s aspekata nadležnih tijela i industrije. Izaslanstvo Republike Hrvatske je izaslanstvu Republike Srbije ponudilo daljnju suradnju na stručnoj razini i prijenos iskustava vezanih za navedeno.

U hrvatskoj delegaciji sudjelovali su predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Srbiji, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o..