Vlada: Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o inspekciji cestovnog  prometa i cesta, kojim se nastoji osigurati što kvalitetniji i efikasniji inspekcijski nadzor u cilju sigurnosti cestovnog prometa i cesta, a koji uključuje nužne novine u pogledu strukture  i organizacije inspekcije, ovlasti inspekcije te usmjeravanje i nadzor iste, sukladno zakonima koji su se već ranije uskladili s pravnom stečevinom Europske unije.

Predmetnim Zakonom uređuje se nadzor nad provedbom odredaba zakona, podzakonskih i drugih propisa u područjima djelovanja inspekcije cestovnog prometa i cesta, a također se definiraju ovlasti i pravila postupanja inspektora.

Novine u Zakonu o inspekciji cestovnog prometa i cesta su trajna i kontinuirana specijalistička edukacija inspektora, kontrola infoormacijskih sustava prijevoznika, kontrola baze podataka prijevoznika i drugih nadziranih subjekata, kontrola tereta u i na vozilu, kontrola mase vozila sa i bez tereta, kontrola osovinskog opeterećenja i dimenzije vozila sa i bez tereta, te proširenje ovlasti inspektora.

Također, novina je i u dijelu obavljanja poslova nadzora i donošenja rješenja u ovlasti inspektora, na način da se ukida  Povjerenstvo za žalbe, čije članove imenuje Vlada RH, a propisuje mogućnost pokretanja upravnog spora tužbom.