Vlada: Donešen Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu i izmjenjen Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu. Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu je dokument koji opisuje regulatorne zahtjeve i aktivnosti koje uključeni subjekti poduzimaju u cilju održavanja i unaprjeđenja sigurnosti u zračnom prometu, a razvijen je u skladu sa standardima Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) i programom Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Republika Hrvatska kontinuirano radi na usavršavanju i provedbi Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i odlučna je u nastojanjima da razvija, implementira, održava i stalno unapređuje strategije i procese kako bi se aktivnosti u civilnom zrakoplovstvu na teritoriju i u zračnom prostoru Republike Hrvatske održavale na najvišoj mogućoj razini sigurnosti.

Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu odgovorno je da u ime Vlade predlaže i prati implementaciju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu.

Cilj je uspostaviti standarde sigurnosti zračnog prometa na najvećoj mogućoj razini, kao i poboljšati regionalnu suradnju i suradnju s međunarodnim organizacijama u cilju podizanja razine sigurnosti i razmjene podataka o sigurnosti.

Na današnjoj sjednici Vlada je također usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, kako bi se postojeći zakon uskladio s pravnim propisima EU.

Naime, izmjenama i dopunama zakona predloženo je ukidanje onih odredbi koje su bile prenesene u Zakon kao dio odredbi Europske unije, budući ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU, dolazi do izravne i neposredne primjene Uredbi EU.