Održana akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta

Photo UPI-akcija-10-3-14-nsl.jpg
Inspektori cestovnog prometa resornog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u suradnji sa nadležnim tijelima iz Republike Mađarske, održali su inspekcijske nadzore cestovnog prijevoza tereta na graničnim prijelazima Mursko Središće i Goričan. Inspektori cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture obavljali su nadzore nad vozilima i vozačima koji su se kretali u pravcu Slovenije i Mađarske, a kolege iz Mađarske na svom teritoriju (autocesta M30) obavljali su nadzore nad vozilima i vozačima koji su se kretali u pravcu Hrvatske.

Obveza provedbe akcije inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta utvrđena je odredbama članka 33. stavka 7. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, a ova održana akcija obuhvaćala je usmjerene provjere vozača i vozila na cesti iz područja primjene Uredbi EEZ – a broj 3821/85 i 561/06.

Inspektori cestovnog prometa obavili su inspekcijske preglede nad ukupno 19 teretnih vozila i tijekom pregleda utvrdili ukupno pet prekršaja i to četiri iz područja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu, a jedan iz područja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Sukladno počinjenim prekršajima, inspektori su na mjestu počinjenja prekršaja izdali prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 2.233,00 kuna, a također su izdali i tri prekršajna naloga, dva obvezna prekršajna naloga te jednu mjeru opreza.

Inspektori cestovnog prometa iz resornog ministarstva najavljuju da će do kraja 2014. godine održati još najmanje pet ovakvih akcija u suradnji s inspekcijama iz Slovenije i Mađarske.