Vlada: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona.

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu  sadrži odredbe o obveznim odnosima koji u zračnom prometu nastaju iz ugovora o prijevozu putnika i prtljage, o prijevozu stvari, o obavljanju drugih komercijalnih djelatnosti, o zakupu zrakoplova, u slučaju štete koju zrakoplov u letu nanese osobama i stvarima na zemlji, o osiguranju i reosiguranju, zatim odredbe o stvarnopravnim odnosima u pogledu zrakoplova, odnosno vlasništvo i založno pravo na zrakoplovu, te odredbe o postupku ovrhe i osiguranja na zrakoplovu i teretu u zrakoplovu, te s tim u svezi nadležnost sudova za ovrhu i osiguranje.

Međutim, u postupku približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji bilo je potrebno uskladiti zakonodavstvo Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije, te su u Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu implementirane relevantne uredbe, a stupanjem u punopravno članstvo Europske unije, za Republiku Hrvatsku su uredbe  u potpunosti obvezujuće i izravno primjenjive.

Cilj izmjena i dopuna predmetnoga Zakona je brisanje sadržaja uredbi Europske unije ( Uredba Vijeća 2027/97/EZ od 9. listopada 1997., Uredba EZ 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.veljače 2004. i Uredba EZ 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006.), koje su implementirane u procesu pristupanja, a koje se primjenjuju izravno od 01. 07. 2013.

Usvojenim Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo postaje nadležna za nadzor, inspekciju, mirenje i poduzimanje drugih aktivnosti u svezi sa zaštitom prava putnika, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.