Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL (od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997.), s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona (EU).

Podsjetimo, Republika Hrvatska je jedna od nekoliko preostalih država potpisnica koje još nisu ratificirale Protokol te joj od strane nadležnih institucija Europske unije upućen poziv da isto učini u najskorijem roku.

Stoga se današnjim usvajanjem Zakona potvrđuje spomenuti Protokol kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava RH postale sastavnim dijelom unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Usvojenim Zakonom se rješavaju brojna bitna pitanja obuhvaćena Protokolom, a odnose se na pristupanje Zajednice EUROCONTROLU te međusobne odnose i način funkcioniranja Zajednice i njezinih država članica u radu EUROCONTROLA.

Potvrđivanjem ovog Zakona od strane Hrvatskog sabora iskazuje se formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezana njegovim odredbama.

Istaknimo pritom kako će se podaci o stupanju na snagu Protokola objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Provedba ovog Zakona ne zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u Državnom proračunu.