Provedba Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

Photo P1050056.jpg
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić danas je u satelitskom i multimedijskom središtu Odašiljača i veza d.o.o. u Deanovcu održao sastanak  s predsjednicima Uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i trgovačkih društava koncesionara koji upravljaju svjetlovodnom infrastrukturom u vlasništvu Republike Hrvatske, a u vezi s daljnjom provedbom Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture na razini države.

Glavni je cilj ovoga Projekta objedinjavanje i kvalitetnije upravljanje viškovima svjetlovodne infrastrukture i kapaciteta u državnom vlasništvu, kao i standardiziranje ponude na tržištu elektroničkih komunikacija radi davanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i usluga na korištenje svima pod jednakim uvjetima, prema načelu "otvorenog pristupa mreži", kako bi se omogućilo ostvarivanje zacrtanih ciljeva razvoja širokopojasnog pristupa za građane i gospodarske subjekte, u skladu s Vladinom Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine.

„Uspješna provedba ovoga Projekta od velike je važnosti za daljnji razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa – brzih i ultrabrzih pristupnih mreža te novih širokopojasnih usluga i tehnologija u Hrvatskoj, kao temelja za ubrzani gospodarski rast i razvoj društva znanja i konkurentnosti na jedinstvenom tržištu Europske unije“, u uvodnom je dijelu istaknuo  ministar Hajdaš Dončić.

Na održanom sastanku predstavnici tvrtke Odašiljači i veze   prisutnima su  predstavili trenutačni status Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture, s naglaskom na poslovni plan dogradnje, proširenja i zajedničkog korištenja svjetlovodne mreže, kao i temeljne odrednice prijedloga ugovora o upravljanju svjetlovodnom infrastrukturom.

Sastanku u Deanovcu prisustvovali su predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva uprave – Uprave za e-Hrvatsku, Odašiljača i veza , Centra za praćenje poslovanja energetskog  sektora i investicija (CEI), Hrvatskih autocesta, Hrvatskih cesta , Autoceste Rijeka-Zagreb, Autoceste Zagreb-Macelj, Bine Istre, Hrvatske elektroprivrede, HŽ Infrastrukture, JANAF-a , te PLINACRO-a.