Vlada: Izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova za 2012.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova za 2012. godinu.

Agencija za istraživanje na temelju javne ovlasti obavlja poslove istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku te obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu  i propisima donesenim na temelju istog Zakona, te u skladu sa Statutom Agencije za istraživanje.

U 2012. godini Agencija je izdala 12 završnih izvješća i dala 6 sigurnosnih preporuka. Završna izvješća Agencija dostavlja i zemljama EU.

Također, Agencija je od ukupnog broja prijavljenih događaja, a na temelju procjene Glavnog istražitelja istražila 17 događaja.

Agencija za istraživanje surađuje sa međunarodnim institucijama nadležnim za zračni promet kao što su EUROCONTROL, EASA, ICAO te JRC.

U Agenciji za istraživanje zaposleno je 8 djelatnika, a u 2012. godini nije bilo novog zapošljavanja.

Analizom stanja odnosno prikupljenih relevantnih podataka iz prijava Izvješća o ugrožavanju sigurnosti i upućivanja sigurnosnih preporuka nakon provedenih istraga nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, primjećuje se povećan broj prijava Izvješća što je u skladu s temeljnom zadaćom Agencije za istraživanje.

Statistika potvrđuje povećanje sigurnosti u zračnom prometu RH.

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova  osnovana je Uredbom Vlade RH na temelju članka 12. Zakona o zračnom prometu, a njenim osnivanjem osigurano je usklađivanje s pravnom stečevinom EU u smislu provedbe odredbi članka 6. Direktive Vijeća 94/56/EZ od 21. studenog 1994. kojom se utvrđuju temeljna načela koja određuju istraživanje nezgoda i incidenata u civilnom zrakoplovstvu.