Vlada: Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Photo HZ Cargo d.o.o..jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila  Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d.,  te Odluku o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d. za kreditno zaduženje društva HŽ Cargo d.o.o.

Danas usvojenim Odlukama, a u cilju efikasnog provođenja Programa restrukturiranja dolazi do potrebnog reprograma dugoročnog kredita društva HŽ Cargo d.o.o. kod Hrvatske poštanske banke d.d. u ukupnom iznosu od 68.035.000,00 kn, a koji je odobrila Vlada RH 28. travnja 2011., uz jamstvo u iznosu od 54.428.000,00 kuna u protuvrijednosti eura (80% od ukupnog iznosa).

Kredit u tom iznosu utrošen je za potrebe financiranja nabave 100 teretnih vagona s namjenom prijevoza ugljena, rude, pijeska i sličnih roba a u cilju obnavljanja voznog parka i pružanja optimalne usluge korisnicima u dijelu teretnog prijevoza.

Početak otplate glavnice predviđenom dinamikom, sukladno prvotno ugovorenim uvjetima dodatno bi ugrozio već narušenu likvidnost društva, te znatno usporio već započet proces restrukturiranja. Slijedom navedenog,  društvo je zatražilo reprogram kredita na način da se produži grace period otplate glavnice tako da prva glavnica dospijeva 31.03.2014., a posljednja 31.12.2020. godine.

Ovim izmjenama odluka mijenja se poček, način otplate, kamatna stopa, te naknada za obradu kredita.

Ostali uvijeti ostaju nepromijenjeni, kao kod Osnovnog ugovora.