Vlada: Razriješena tri pomoćnika ministra, usvojen Program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU i Plan normativnih aktivnosti

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj zatvorenoj sjednici Vlade dužnosti su razriješeni pomoćnici ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Perica Šolić, kap. Nikola Mendrila i Jasmin Krizmanić, a imenovan je novi pomoćnik ministra Igor Butorac. Do današnje odluke Vlade Perica Šolić bio je pomoćnik ministra za sigurnost plovidbe, Nikola Mendrila za pomorstvo, a Jasmin Krizmanić za ceste i željeznice.

Vlada je danas usvojila Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske i Program za preuzimanje i provedbu s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu, te Plan normativnih aktivnosti ministarstava za narednu godinu.

Sukladno Planu, u području elektroničkih komunikacija u 2013. godini planirane su  izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama izvršit će se usklađivanje s Direktivom 2006/126/EZ, a planira se i izmjena Pravilnika o tehničkim pregledima vozila.

U prvome kvartalu iduće godine planira se donošenje Zakona o dopuni Zakona o cestama radi prenošenja u nacionalno zakonodavstvo Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza, te Pravilnika o inteligentnim prometnim sustavima u cestovnom prometu.

U sektoru željezničkog prometa također će se nastaviti postupak usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske Unije donošenjem Zakona o željeznici i  Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa, a planira se i osnivanje Agencije za istraživanje nesreća u pomorskom, željezničkom i zračnom prometu.

U prvom kvartalu 2013. u planu su izmjene i dopune Zakona o plovidbi lukama unutarnjih morskih voda, ali i daljnja implementacija Strategije razvitka riječnog prometa u Replici Hrvatskoj 2008 – 2018. te izrada Izmjena i dopuna Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2016. godine.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu te nove Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, stvorit će se uvjeti za primjenu Uredbe Vijeća br. 3577/92 o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica.