IPA 2008 – Twinning projekt: Studijsko putovanje u Republiku Poljsku i Saveznu Republiku Njemačku

Photo nsl w UPI IPA-D-PL insp-std 6_12.jpg
U okviru Twining projekta IPA 2008: " Daljnje usklađivanje zakonodavstva s područja sigurnosti cestovnog prometa, jačanje i razvoj administrativnih kapaciteta ministarstava na području cestovnog prometa", u razdoblju od 11. do 14. lipnja, te od 25. do 29. lipnja 2012. godine provedeno je studijsko putovanje u Republiku Poljsku i Saveznu Republiku Njemačku u kojemu je sudjelovalo dvanaest  hrvatskih predstavnika, šest djelatnika Uprave prometne inspekcije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, i šest predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Hrvatski predstavnici imali su priliku upoznati se sa djelatnostima i načinom rada kolega inspektora cestovnog prometa i policijskih službenika Republike Poljske i Savezne Republike Njemačke, vezano uz kontrolu radnoga vremena, obveznim odmorima mobilnih radnika, uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, kontrolu vozila koja prevoze opasne tvari, kontrolu osovinskog opterećenja, kao i tehničku ispravnost vozila u prometu na cestama.

Sve aktivnosti koje je su provodili stručni timovi temeljile su se na prezentacijima načina njihova djelovanja u inspekcijskom nadzoru, a zajedno sa inspektorima cestovnog prometa izvedene su brojne akcije na terenu, te se na taj način omogućilo svim sudionicima uvid u standardne postupke i protokole koji se obavljaju tijekom redovne kontrole nadzora teretnih vozila i vozila za prijevoz putnika.