Vlada dala suglasnost HŽ Cargu za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke i Croatia banke uz državno jamstvo

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke i Croatia banke za kreditno zaduženje društva HŽ Cargo radi financijske konsolidacije društva i zbrinjavanja radnika i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo za  kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke i Croatia banke radi financijske konsolidacije društva i zbrinjavanja radnika.

Naime, društvo HŽ Cargo u procesu je restrukturiranja i neophodna je financijska konsolidacija društva nabavom financijskih sredstava sa svrhom podmirenja dospjelih obveza iz tekućeg poslovanja kao i za potrebe zbrinjavanja viška zaposlenih sukladno smjernicama restrukturiranja društva HŽ Cargo.

Uvjeti kreditnog zaduženja HŽ Carga su da iznos kredita od 250.000.000,00 kuna kod davatelja kredita zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb (150 milijuna kuna) i Croatia banke d.d. Zagreb (100 milijuna kuna) iskoristi namjenski za financijsku konsolidaciju i zbrinjavanje radnika uz način otplate kredita jednokratno i u roku od jedne godine dana od dana zadnjeg korištenja kredita. Redovna promjenjiva godišnja kamatna stopa na kredit je 6,55% a obračunava se i naplaćuje polugodišnje primjenom proporcionalne metode dok je zatezna kamata u visini zakonsko propisane kamatne stope. Naknada za odobrenje kredita iznosi 0,40% jednokratno na iznos odobrenog kredita dok je naknada za odobreni a ne povučeni iznos kredita 0,10% na iznos neiskorištenog kredita. Naknada za prijevremenu otplatu kredita je 1,5% za iznos prijevremenog povrata glavnice ako je povrat izvršen 30 i prije dana prije dospijeća.

Dodatni uvjet kredita je prihvaćanje plana restrukturiranja društva HŽ Cargo, s preuzimanjem kreditnih obveza istog od strane Vlade RH do 31.12.2014.