Održan sastanak Vijeća ministara prometa Europske unije

Photo nsl minSHDoncic LUX 10_12.jpg
Na današnjem sastanku Vijeća ministara prometa Europske unije, ministar Siniša Hajdaš Dončić podržao je Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR), kojom se mandat poduzeća produžuje do 2024. godine. Zajedničko poduzeće SESAR (SESAR JU) uspostavljeno je 2007. godine, s ciljem upravljanja razvojnom fazom programa uspostave Europskog sustava upravljanja zračnim prometom i izvršenjem glavnog europskog plana ATM-a.

Rad SESAR-a financira se iz sredstava Europske komisije, Eurocontrola i zračne industrije u zemljama članicama, a prema dosadašnjoj Uredbi,  mandat SESAR-a završava krajem  2016. godine. Ovim izmjenama omogućeno je da SESAR svoje aktivnosti uspostave Jedinstvenog europskog neba provodi do 2024. godine. Hrvatskoj je ovim izmjenama omogućeno aktivno uključivanje u rad poduzeća u smislu zapošljavanja hrvatskih građana na natječajima koje SESAR objavljuje za svoje potrebe.

Ministri su razgovarali i o Prijedlogu Uredbe o višegodišnjem financiranju aktivnosti Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA-e) u području intervencija u slučaju onečišćenja s brodova i onečišćenja mora iz instalacija nafte i plina. Europska agencija za pomorsku sigurnost osnovana je 2002. godine, a od 2004. godine obavlja poslove intervencije u slučaju onečišćenja mora.

Od 2006. godine EU zakonodavstvom osigurana su odgovarajuća financijska sredstva za poslove EMSA-e u području intervencija kod onečišćenja mora s brodova temeljem višegodišnjeg financiranja za razdoblje 2007. do 2013. godine. Ovim Prijedlogom Uredbe osigurava se višegodišnje financiranje za razdoblje od 2014. do 2020. godine te se uređuje financijski doprinos Europske komisije u iznosu od 160,5 milijuna eura. Budući da se Prijedlogom uredbe definira i operativna pomoć državama članicama u slučaju onečišćenja mora, ministar Hajdaš Dončić uložio je zajedničku intervenciju sa slovenskim i talijanskim ministrom da se na području Jadranskog mora osigura brod koji bi se koristio upravu u tu svrhu.

U raspravi o općem pristupu na Prijedlog Direktive o sigurnosti željeznice, ministar Hajdaš Dončić podržao je donošenje Direktive, no istaknuo kako je ono preuranjeno: „Podjela odgovornosti u skladu s 3. željezničkim paketom, čija realizacija je tek započela, preduvjet je za uvođenje 4. željezničkog paketa, te nije realno očekivati da će sektor na to biti spreman u predviđenom roku.“ Dodao je kako Hrvatska podržava prijedlog da jedinstvena Europska željeznička agencija izdaje potvrde o sigurnosti pod uvjetom da se Direktivom o Agenciji detaljnije definiraju njezine ovlasti, aktivnosti i financiranje.

Na poslijepodnevnom dijelu Vijeća, razgovaralo se o Prijedlogu Uredbe EP i Vijeća o izmjeni Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s nadoknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja i Uredbe Vijeća  o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreće. Tijekom orijentacijske debate, ministar je naglasio kako bi nove predložene odredbe mogle ugroziti i učiniti neisplativim trgovinske dogovore između prijevoznika i turističkih operatera, posebno u slučaju prijevoznika koji obavlja prvu dionicu prijevoza, koji bi po ovom prijedlogu snosio svu odgovornost za propuštenu vezu bez obzira na uzrok. „Tijekom daljnje rasprave o konačnom tekstu Prijedloga Uredbe ustrajat ćemo na izmjeni odredaba o isključivoj odgovornosti manjeg regionalnog prijevoznika, koji najčešće obavlja prvu dionicu putovanja,  jer na taj način želimo zaštititi našeg nacionalnog prijevoznika Croatiu Airlines.“  Na temu predloženih iznosa naknade putnicima u slučaju dužih putovanja, ministar je izrazio stajalište Hrvatske kako bi jedini kriterij pri određivanju iznosa kompenzacije trebala biti veličina poremećaja, odnosno duljina kašnjenja i je li se ono moglo izbjeći s obzirom na razloge otkazivanja/kašnjenja leta te mogućnost rezervacije drugog leta. „Smatramo kako nije potrebno vezati iznos naknade uz cijenu karte, s obzirom na to da cijena karte nema utjecaja na opseg problema koje kašnjenje ili otkazivanje mogu uzrokovati putniku.“ - zaključio je ministar.