Akcija nadzora prijevoza tereta i putnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Photo NSL PI DU 14-11_17.jpg
Djelatnici Inspekcije cestovnoga prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno godišnjem programu rada proveli su u periodu od 09 do 11. studenoga 2017. godine više inspekcijskih nadzora prijevoza tereta i putnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Inspekcijski nadzori provedeni su na autocesti A10, granični prijelaz Nova Sela, državnoj cesti D8, odmorište Bistrina, državnoj cesti D 414,  Pelješac i državnoj cesti D 118 na Korčuli.

U okviru provedene akcije sudjelovali su Načelnik Sektora, voditelj Odjela i 4 viša inspektora cestovnog prometa, gdje je prekontrolirano 15 teretnih vozila iz Hrvatske, 12 teretnih vozila iz Bosne i Hercegovine, 1 teretno vozilo iz Albanije, 3 autobusa hrvatskih prijevoznika i 3 osobna vozila kojima se obavljao javni prijevoz putnika. Tijekom inspekcijskih nadzora prekontrolirano je 899 dana mobilnih radnika.

Predmet kontrole bila je primjena prijevoznog i socijalnog zakonodavstva u cestovnom prometu, slijedom čega je utvrđeno 5 povreda odredaba Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

Temeljem utvrđenih prekršaja na mjestu nadzora izrečeno je prekršajnih kazni u iznosu od 6.400,00 kuna. Za ostale prekršaje upravne i prekršajne mjere biti će izrečene naknadno.


PRILOG
 
INSPEKCIJSKI NADZOR 14.11.2017. / zbirno (.xlsx)