Vlada RH: Usvojen Godišnji program rada i financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnji program rada i financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnji program rada i financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu.

Programom se utvrđuju osnovni ciljevi i aktivnosti Agencije u 2017. godini, u skladu sa Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i Statutom Agencije.

Podsjetimo, osnovni cilj Agencije jest istraživanje nesreća u prometu - obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća i sigurnosnih preporuka vezano za nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te njihova implementacija u praksi, sa svrhom aktivnog utjecaja na sigurnost u sve tri vrste prometa te sprječavanja nesreća u budućnosti.

Provođenje programa Agencije za 2017. godinu osigurano je kroz Aktivnosti i Projekte u Financijskom planu Agencije za 2017. godinu, te projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Za te se svrhe u Državnom proračunu za 2017. planira izdvojiti 3.100.000 kuna.