Treće izmjene i dopune Statuta HAKOM-a

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

Danas usvojene treće izmjene i dopune Statuta HAKOM-a usvojene su radi usklađivanja odredaba Statuta s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 133/12), koji je stupio na snagu 3. prosinca 2012. godine, te s odredbama novoga Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Postojeći Statut HAKOM-a donesen je u listopadu 2008. godine, prve izmjene i dopune donesene su u rujnu 2010. godine, a druge izmjene i dopune u prosincu 2011. godine.