Laserske zrake – zabava koja ugrožava sigurnost letenja

Photo ccaa logo.jpg
U razdoblju 2011-2013. u Republici Hrvatskoj zabilježeno je ukupno 118 slučajeva ugrožavanja sigurnosti zračnog prometa uporabom laserskih zraka od strane pojedinaca ili skupina. Prošle je godine zabilježeno četiri puta više slučajeva ugrožavanja sigurnosti zračnog prometa uporabom laserskih zraka u odnosu na 2010. godinu.  Prema prikupljenim podacima, ugrožavanje zračnog prometa događa se i najizraženije je tijekom kritičnih faza leta, odnosno tijekom faze polijetanja i slijetanja zrakoplova, pri čemu se izvor laserskih zraka, prema tvrdnjama pilota, nalazio u bližoj okolici aerodroma. Prema istim podacima, laserske zrake najčešće su korištene u blizini zračnih luka Zagreb, Split i Zadar.

Usmjeravanje zrake prema zrakoplovu ili samoj pilotskoj kabini može rezultirati odvlačenjem pažnje pilota, jakim bljeskovima na vjetrobranskom staklu, mogućnosti zasljepljenja pilota te nekontroliranim reakcijama pilota. Upravo stoga ovakve radnje, odnosno samo usmjeravanje laserske zrake prema zrakoplovu, namjerno ili nenamjerno, bez posljedica koje se mogu okarakterizirati kao fizičke ozljede, nasilje i dr. predstavljaju ozbiljno ugrožavanje sigurnosti leta zrakoplovom.

U velikom broju država prisutan je rastući trend usmjeravanja laserskih zraka prema zrakoplovu, namjerno ili nenamjerno. Takve radnje predstavljaju ozbiljno ugrožavanje sigurnosti leta zrakoplova te se stoga u navedenim državama poduzimaju, osim preventivnih i rigorozne represivne mjere poput zatvorske kazne ili visokih novčanih kazni.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, kao tijelo nadležno za nadzor sigurnosti zračnog prometa, poduzela je odgovarajuće aktivnosti za suzbijanje takvog ugrožavanja sigurnosti letenja u Hrvatskoj, koje uključuju i odgovarajuću prilagodbu zakonodavnog okvira. Implementirana je međunarodna preporuka o zonama zabrane korištenja izvora laserskog zračenja koje se mogu ustanoviti u okolici aerodroma.

Tako je primjerice kroz čl.89. Pravilnika o aerodromima  implementirana i međunarodna preporuka o zonama zabrane korištenja izvora laserskog zračenja koje se moraju ustanoviti u okolini aerodroma, određena ICAO Annexom 14 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, odnosno ICAO dokumentom "Manual on Laser Emitters and Flight Safety", dok je Pravilnikom o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu uređen model izvješćivanja koji uključuje i MUP zbog pokretanja mjera za  detekciju konkretnih osoba ili objekata vezanih uz usmjeravanje laserskih zraka prema zrakoplovu.

Zakon o zračnom prometu u članku 78.a  također spominje područja letenja u kojima je ograničena uporaba izvora laserskih zračenja.

Također, kroz navedene aktivnosti, a u suradnji sa nadležnim državnim tijelima unaprjeđuje se i sustav reaktivnog/represivnog djelovanja je uspostavljen 2010. i 2011. god. u cilju detekcije konkretnih osoba ili objekata vezanih uz usmjeravanje laserskih zraka prema zrakoplovu te primjenu odgovarajućih, zakonom propisanih kaznenih mjera, priopćili su iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.