HAKOM objavio interaktivnu kartu područja dostupnosti širokopojasnog pristupa

Photo HAKOM logo.JPG
Od danas je na HAKOM-ovom web portalu javno dostupna interaktivna karta područja dostupnosti širokopojasnog pristupa s prikazom tri kategorije brzina (za brzine od 2 do 30 Mbit/s, od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s te za brzine od 100 Mbit/s na više), uz napomenu da se raspoložive brzine prikazuju na način da ih je moguće ostvariti bez većih ulaganja, odnosno opsežnijih radova na elektroničkim komunikacijskim mrežama. Uz to, prikazane su i informacije o postojanju infrastrukture jednog, ili više operatora na određenom području.

HAKOM-ov projekt „Kreiranje i prikaz područja dostupnosti širokopojasnog pristupa“ će jedinicama lokalne samouprave i ostalim zainteresiranim nositeljima investicija u širokopojasni pristup, koji namjeravaju prijaviti projekte za potpore iz fondova EU-a, olakšati dokazivanje opravdanosti sufinanciranja projektnih prijedloga sukladno „Smjernicama Europske Unije o primjeni pravila o državnim potporama u odnosu na brzi razvoj širokopojasnih mreža" („EU Guidelines for the application of State aid rules in relation to the rapid deployment of broadband networks“). Naime, objavljena interaktivna karta je prvi korak u postupku kreiranja tzv. bijelih, sivih i crnih NGA zona (Next Generation Access) – zona s pristupom mrežama sljedeće generacije. Takva klasifikacija zona određuje opravdanost davanja potpora iz fondova EU za izgradnju širokopojasnih mreža.

U izradi prikaza područja dostupnosti širokopojasnog pristupa, HAKOM je od operatora prikupio podatke o brzini širokopojasnog pristupa koja je dostupna određenoj kućnoj adresi, a obradom tako prikupljenih točkastih podataka kreirani su poligoni, koji predstavljaju područja dostupnosti širokopojasnog pristupa određene brzine na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Poligoni su posebno istaknuti ukoliko na određenom području postoji infrastruktura dva ili više različitih operatora, a podaci će se tromjesečno obnavljati, kako bi se osigurao prikaz stvarnog stanja - priopćeno je iz Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).