Godišnji sastanak direktora i menadžera za sigurnost zračnih luka u Republici Hrvatskoj

Photo nsl CCAA-SAST 4-12_13.jpg
U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, u Zagrebu je  3-4.12.2013. održan  "Godišnji sastanak direktora i menadžera za sigurnost zračnih luka u RH".

Na sastanku se najviše razgovaralo o novoj regulativi Europske agencije za civilno zrakoplovstvo (EASA) vezanoj uz aerodrome koja stupa na snagu iduće godine.

Od ostalih važnijih tema spomenut ćemo Safety Management System (SMS) i njegovu implementaciju te licenciranje centara za školovanje.