Sastanak ministra Olega Butkovića sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Damirom Bajsom

Photo NSL MIN BJ 24-10_17.JPG
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković održao je danas sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Damirom Bajsom radni sastanak na temu prometne povezanosti grada Bjelovara i Županije s gradom Zagrebom.

Na sastanku se razgovaralo o cestovnim i željezničkim projektima od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, između ostalog i o rješenju spoja buduće željezničke pruge Sveti Ivan Žabno – Gradec sa prugom Dugo Selo - Križevci. Realizacijom spoja putovanje između Bjelovara i Zagreba skratilo bi se na manje od sat vremena.  Naime, radi se o prvoj željezničkoj pruzi koja se gradi u samostalnoj Hrvatskoj, i prvom takvom infrastrukturnom zahvatu nakon više od 50 godina.

Također, bilo je riječi i o ponovnom uvođenju željezničkog prometa na pruzi Daruvar – Banova Jaruga, puštanju u promet brze ceste Vrbovec 2 – Farkaševac te izgradnji nastavka brze ceste Zagreb – Bjelovar – Virovitica.