Vlada: Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2013. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2013. godinu.

Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom nadležno je za strateško upravljanje zračnim prostorom i ima obvezu donošenja svih provedbenih dokumenata koji su potrebni za potpunu implementaciju sustava fleksibilne upotrebe zračnog prostora.

Temeljem Zakona o zračnom prometu, Vlada RH je 2009. godine donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom. Istom Odlukom za članove Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom imenovani su predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva obrane, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Tijekom 2013. godine, Nacionalno povjerenstvo sastalo se četiri puta i poduzimalo sve potrebne preventivne mjere i djelovanja u cilju učinkovitog strateškog upravljanja zračnim prostorom.

Kroz 2013. izvršene su aktivnosti vezane za učinkovito upravljanje zračnim prostorom, provođenje svih potrebnih mjera za primjenu Plana primjene sustava upravljanja zračnim prostorom kako bi se koncept fleksibilne upotrebe zračnog prostora na što bolji i efikasniji način primijenio na zračni prostor Republike Hrvatske. Također, pratio se razvoj, operativna primjena te aktivnosti u sklopu FAB CE projekta.

Nacionalno povjerenstvo je također bilo aktivno u procesu izmjena rutne mreže, optimizacije određenih ruta i općenito učinkovite upotrebe zračnog prostora Republike Hrvatske.

U 2013. godini pokrenute su pripremne radnje za reorganizaciju strukture zračnog prostora Republike Hrvatske sukladno važećem zakonodavstvu EU.