Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i austrijski partner Austro Control pobijedili na međunarodnom natječaju za Twinning projekt u Gruziji

Photo airspace-management_94.jpg

Delegacija Europske unije u Gruziji je objavila kako je zajednički prijedlog konzorcija Austro Control / Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,  pobijedio na međunarodnom natječaju za implementaciju Twinning projekta "Približavanje pravne regulative civilnih zrakoplovnih vlasti Gruzije".

Međunarodni uspjeh Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, kao partnera u spomenutom projektu, nije slučajan već je pokazatelj snažne i uspješne civilne zrakoplovne vlasti koja je u samo pet godina postojanja izrasla u respektabilnog i poželjnog partnera unutar EU zahvaljujući, prije svega, svojim ljudskim potencijalima i sustavom vrijednosti za koje se zalaže. Pokazao je to i ovaj primjer u kojem su austrijske civilne zrakoplovne vlasti kao nositelji projekta u Gruziji, odabrali za partnera Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo.

Cilj projekta u Gruziji je ojačati strukturu i sposobnosti gruzijskih civilnih zrakoplovnih vlasti na održiv način. To će omogućiti gruzijskim civilnim zrakoplovnim vlastima usvajanje one europske regulative koja proizlazi iz multilateralnog Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA - European Common Aviation Area) između Gruzije i Europske unije te njezinih članica.

Projekt bi trebao biti realiziran u razdoblju veljača 2015 - listopad 2016. godine, a ukupna planirana vrijednost projekta je 1,23 milijuna EUR. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je uz Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, jedino tijelo u Republici Hrvatskoj sa mandatom EU da može sudjelovati na natječajima za Twinning projekte.

Iza Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo je već jedan sličan uspješan twinning projekt „Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta u cilju omogućavanja učinkovitog provođenja aktivnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i poboljšanja administrativnih i tehničkih kapaciteta Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu”, financiran u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2009, a završen 29. listopada 2013. godine. Cilj ovog projekta s proračunom od 983.411,75 eura bio je pružiti potporu hrvatskim zrakoplovnim vlastima u unaprjeđivanju sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama međunarodnih sporazuma kojih je RH potpisnica, posebice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, te u skladu sa zajedničkom pravnom stečevinom Europske unije u području civilnog zrakoplovstva. Projekt su provodili Agencija za europske integracije i ekonomski razvoj iz Austrije, Austro Control GmbH, Savezno ministarstvo prometa, graditeljstva i urbanističkog razvoja Savezne Republike Njemačke i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo. Korisnice projekta bile su Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Jedan od najvećih izazova za nove države članice Europske unije, zemlje pristupnice, kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo je provedba reformi te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije. Kako bi odgovorila na taj izazov, EU je osmislila Twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

Pokrenut u svibnju 1998. Twinning je instrument pomoći zemljama korisnicama u razvoju moderne i učinkovite administracije, sa razvijenim strukturama, ljudskim resursima i potrebnim vještinama upravljanja, te jedan od glavnih alata EU za pomoć pri izgradnji institucija. Cilj Twinninga je pružanje potpore zemlji korisnici, putem razvoja ljudskih resursa, modernizacije i reorganizacije javne uprave, te usklađivanja zakona i propisa s pravnom stečevinom EU.

Twinning projekti su usmjereni prema ostvarenju ciljeva vezanih za relevantna prioritetna područja pravne stečevine EU (acquis of the European Union). Ciljevi Twinning projekata moraju biti valjano definirani, usmjereni cilju, mjerljivi i ostvarivi. Također, rezultati moraju biti direktno povezani s usvajanjem određenog područja pravne stečevine Europske unije, te dati specifičan i izravan doprinos izgradnji institucija u zemlji korisnici.