Vlada: Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu, kao i drugih pratećih djelatnosti.

Postojeći Zakon usklađen je još 2008. godine s određenim brojem uredbi i direktiva EU pa je u osnovi Zakonom zadržana važeća struktura sustava cestovnog prijevoza.

Zakonom su uređeni uvjeti obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza, uvjeti i nadležnost tijela za izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti, stručno osposobljavanje vozača, vrste i uvjeti obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta, uvjeti i način obavljanja djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, te obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu, te vođenje evidencija i izvješćivanje.

Krajem 2009. godine u EU donesen je novi paket uredbi kojima su uspostavljena zajednička pravila uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnih prijevoznika, te pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta i putnika, te se upravo ovim izmjenama Zakon usklađuje s paketom novih direktiva radi pristupanja Republike Hrvatske EU. Od dana pristupanja Republike Hrvatske EU odredbe novih direktiva izravno se primjenjuju u našem pravnom sustavu pa se ovim izmjenama osigurava odgovarajuća provedba i primjena.

Osim navedenog usklađivanja s novim direktivama Europske unije, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu uvodi i novi oblik javnog prijevoza putnika tzv. shuttle prijevoz. Naime, riječ je o prijevozu putnika između zračnih luka i središta grada, odnosno hotela, te mogućnost obavljanja javnog prijevoza putnika vozilima koja imaju 7+1, odnosno 8+1 sjedala.

Također, Zakon uvodi novu mogućnost obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika putem koncesija, a također sadrži i odredbe koje su usklađene s direktivom o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača.