HAKOM objavio deseto javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija

Photo HAKOM logo.JPG
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) raspisala je novo javno nadmetanje za izradu tri nove društveno korisne aplikacije u sklopu vlastitog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Ideje za aplikacije su prethodno odabrane javnim pozivom, uzimajući u obzir kriterije izvedivosti, procjene troška za realizaciju pojedine ideje te izravne i neizravne koristi za građane.

Natječaj je objavljen za izradu sljedeće tri aplikacije:

ePomagala - Aplikacija za praćenje procesa ostvarivanja prava na zdravstvena pomagala, koja će osigurati integraciju informacijskih sustava za propisivanje, odobravanje i preuzimanje/isporuku pomagala u jedan središnji sustav, čime bi se osigurao brži i kvalitetniji protok informacija, pružile povratne informacije liječnicima o vrstama dostupnih pomagala, statusu odobrenja pomagala za njihovog pacijenta i/ili statusu preuzimanja pomagala. Osiguranicima bi se pružila dodana vrijednost bržeg i lakšeg ostvarenja prava na pomagalo, a ugovorne tvrtke za isporuku pomagala bi znale u realnom vremenu koje pomagalo ide kojem osiguraniku.

Praćenje zdravstvenog stanja kroničnih pacijenata mobilnim tehnologijama – U svrhu poboljšanja kvalitete života kroničnih, palijativnih bolesnika i bolesnika sa posebnim potrebama te dostupnosti zdravstvene skrbi neovisno o mjestu boravka neophodno je praćenje stanja bolesnika mobilnim tehnologijama, edukacija o bolesti i načinima upravljanja bolesti te pravovremeno reagiranje zdravstvenih institucija na promjenu stanja. Aplikacija će zdravstvenim djelatnicima omogućiti izvoditi udaljena mjerenja na pacijentima, prijenos rezultata širokopojasnom mrežom, trajnu i sigurnu pohranu mjerenja i podataka te trenutnu prezentaciju mjerenja i podataka liječnicima.

Interaktivna baza podataka opasnih tvari – Aplikacija koja će na jednom mjestu objedinjavati sve dostupne informacije, zakonske propise, edukativne podloge, vježbe, intervencije, baze tvrtki i osoba, zaštitne i sanacijske opreme o opasnim tvarima na hrvatskom i nizu svjetskih jezika. Također će sadržavati iskustva interventnih postrojbi na nesrećama s opasnim tvarima, koje će uređivati eminentni hrvatski i svjetski stručnjaci. Na jednom mjestu na pregledan i brz način dat će se pristup za unos i pregled baza podataka o opasnim tvarima stručnjacima/interventnim vatrogasnim postrojbama (izrada enciklopedije opasnih tvari s njihovim karakteristikama, slike i filmovi događaja, scenarije vježbi, utvrđivanje potrebne zaštitne opreme, vrste osposobljavanja itd.). Građanstvu će se dati upute za svakodnevno korištenje opasnih tvari u određenim područjima rada.

Natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, a krajnji rok za dostavu ponuda je 16. rujna 2014. u 10.00 h.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&nid=158.