Institut Ivo Pilar započeo anketno istraživanje prometnih navika građana Republike Hrvatske

Photo institut_ivo_pilar.JPG
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ovaj je tjedan počeo provoditi anketno istraživanje s ciljem prikupljanja informacija i podataka o prometnim navikama građana Hrvatske. Istraživanje se provodi u okviru projekta izrade Nacionalnog prometnog modela Republike Hrvatske, a koji se prvi puta i izrađuje kao baza podataka za strateško planiranje razvoja i ulaganja u sve prometne sektore. Istraživanje će slučajnim odabirom obuhvatiti uzorak od tri tisuće ispitanika starijih od 14 godina na području cijele Hrvatske, radi ga više od 150 anketara, anketa se provodi terenski, anonimna je te zahtjeva do pola sata vremena za odgovore na 60 pitanja o prometnim navikama i potrebama građana, načinu putovanja, frekvenciji putovanja te stavovima na pitanja sigurnosti u prometu i zaštite okoliša.

Prikupljeni će podaci ući u bazu podataka prometnog modela i bit će jedna od važnih podloga planiranja prometnih potreba i budućih ulaganja u prometnu infrastrukturu kroz nacionalnu Strategiju prometnog razvoja RH 2014-2030.

Educirani će anketari ispitanike posjetiti na njihovoj adresi stanovanja i zamoliti ih za sudjelovanje u istraživanju te ovim putem pozivamo građane koji su slučajnim odabirom ušli u uzorak ispitanika da se anketi odazovu kako bi kvalitetno skupili podatke o prometnim navikama građana Hrvatske.

Anketa je anonimna, ispitanici je ne potpisuju, prikupljeni se podaci obrađuju skupno. Anketno istraživanje trajat će do studenog 2014. godine.

U svibnju ove godine započet je proces izrade Nacionalnog prometnog modela, čiju je  izradu na natječaju u  ožujku 2014. dobio konzorcij PTV Transport Consult GmbH u kojem su uključeni Građevinski fakultet Zagreb, Institut Ivo Pilar i tvrtka Promel projekt d.o.o., te timovi stručnjaka zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti i slovenskih stručnjaka koji su nedavno izradili Nacionalni prometni model za Sloveniju. Projekt financira Europska unija iz IPA programa i vrijedan je 1,024 milijuna eura. Njegova će izrada trajati dvije godine, a obuhvatit će aktivnosti prikupljanja podataka, analizu postojećih podataka, provođenje anketa i analizu postojećeg prometnog sustava te konačno izradu Nacionalnog prometnog modela.