Parafiran završni tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu

Photo sporazum_hr-srb_4_11_14_NSL.JPG
Službena izaslanstva Republike Hrvatske i Republike Srbije pripremila su završni tekst Sporazuma kojim će se uspostaviti međunarodno-pravni okvir za prenošenje ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu.

Sklapanjem ovog Sporazuma s Republikom Srbijom, Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. prenijet će se ovlast za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu u dijelu zračnog prostora Republike Srbije sa ciljem operacionalizacije instrumentalnih procedura prilaza na Zračnu luku Osijek dok će Republika Hrvatska ovim Sporazumom prenijeti ovlast za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu u dijelu zračnog prostora Republike Hrvatske za prilazne procedure Aerodroma Nikola Tesla Beograd.

Više o samom Sporazumu možete pročitati u ovoj ovoj vijesti.