Vlada prihvatila prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d.

Photo VRH-ulaz.jpg
Croatia Airlines d.d. tražila je suglasnost Vlade za reprogram dugoročnog deviznog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., koji je sklopljen 26. studenog 2013. na iznos od 1.350.000,00 eura s počekom do godinu od dana potpisa Ugovora i s krajnjim rokom povrata do tri godine od dana potpisa Ugovora o kreditu.

Reprogram kredita potreban je kako bi se nastavila provedba programa restrukturiranja, odobrenog od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, i jedne od provedbenih mjera, a to je racionalizacija broja zaposlenih. Upravo se ovim kreditom osiguravaju sredstva za financiranje troškova otpremnina i dokupa staža zaposlenika koji odlaze iz Croatie Airlines d.d..