HAKOM planira smanjenje naknada operatorima

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je na javnu raspravu stavio „Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije“. Prema mjerodavnim EU direktivama, nezavisna nacionalna regulatorna tijela poput HAKOM-a ne financiraju se iz državnog proračuna te je u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji isto ugrađeno u zakonodavni okvir Republike hrvatske. Pravilnikom na javnoj raspravi određuje se visina i način plaćanja naknada za obavljanje poslova HAKOM-a, među kojima ja za istaknuti zaštitu korisnika i regulaciju tržišta te upravljanje ograničenim nacionalnim dobrima: radiofrekvencijskim spektrom te brojevnim i adresnim prostorom. Prijedlog pravilnika propisuje značajno niže iznose naknada od sadašnjih.

Najznačajnija smanjenja su u dijelu naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, gdje se naknada za frekvencije dodijeljene operatorima mreža pokretnih komunikacija smanjuje preko 30 posto, te u naknadama za druge poslove HAKOM-a, poput regulacije, nadzora tržišta ili zaštite korisnika, koje se predlažu smanjiti 20 posto. Novina u pravilniku je i da svi operatori s godišnjim prihodima ispod milijun kuna neće HAKOM-u morati plaćati naknadu.

Pravilnik je na javnoj raspravi do 30. prosinca i može se pronaći na poveznici: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=115